آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-01-08

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق عالی در محدوده فرمانیه

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق عالی در محدوده فرمانیه

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی