آگهی استخدام منشی خانم در مطب

استخدام منشی خانم در مطب

1398-01-08

استخدام منشی خانم در مطب با ظاهر مناسب و اداری و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در مطب با ظاهر مناسب و اداری و حقوق مکفی

مشهد احمد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی