آگهی استخدام منشی در موسسه ای مجاز

استخدام منشی در موسسه ای مجاز

1398-01-08

استخدام منشی در موسسه ای مجاز متعهد و منظم یه صورت نیمه وقت

استخدام منشی در موسسه ای مجاز متعهد و منظم یه صورت نیمه وقت

مشهد قاسم آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی