آگهی استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در آرایشگاه

1398-01-03

استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در آرایشگاه. ترجیحا دارای مشتری. به صورت اجاره ای

استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در آرایشگاه. ترجیحا دارای مشتری. به صورت اجاره ای

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی