آگهی استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی

1398-01-04

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی.مسلط به رنگ و مواد مو. ترجیحا با مشتری

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی.مسلط به رنگ و مواد مو. ترجیحا با مشتری

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی