آگهی استخدام تتو کار در سالن آرایشی

استخدام تتو کار در سالن آرایشی

1398-01-04

استخدام تتو کار در سالن آرایشی.مسلط به فیبروز و میکرو. افراد حرفه ای و با تجربه تماس بگیرند

استخدام تتو کار در سالن آرایشی.مسلط به فیبروز و میکرو. افراد حرفه ای و با تجربه تماس بگیرند

کرج گوهردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی