آگهی استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان

استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان

1398-01-08

استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان . خانم هار با تجربه تماس بگیرند

استخدام تکنسین اتاق عمل در بیمارستان . خانم هار با تجربه تماس بگیرند

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی