آگهی استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه معتبر

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه معتبر

1398-01-03

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه معتبر جهت طراحی کارت ویزیت به صورت غیر حضوری.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شودroxo24@

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه معتبر جهت طراحی کارت ویزیت به صورت غیر حضوری.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شودroxo24@

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی