آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی محصولات دامی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی محصولات دامی

1398-01-03

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی محصولات دامی با ساعت کاری ۸ الی ۱۴

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت بازرگانی محصولات دامی با ساعت کاری ۸ الی ۱۴

مشهد سعدی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی