آگهی استخدام کارمند آقا یا خانم در دو مجموعه تفریحی

استخدام کارمند آقا یا خانم در دو مجموعه تفریحی

1398-01-03

استخدام کارمند آقا یا خانم در دو مجموعه تفریحی با حقوق تا 1/200 م

استخدام کارمند آقا یا خانم در دو مجموعه تفریحی با حقوق تا 1/200 م

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی