آگهی استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی

1398-01-03

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی جهت همکاری در ساخت فیلم سینمایی چند قسمتی با آموزش های رایگان. مشخصات در تلگرام ارسال شود

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی جهت همکاری در ساخت فیلم سینمایی چند قسمتی با آموزش های رایگان. مشخصات در تلگرام ارسال شود

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی