آگهی استخدام عکاس در مجموعه شهربازی

استخدام عکاس در مجموعه شهربازی

1398-01-03

استخدام عکاس خانم در مجموعه شهربازی برای غرفه عکاسی.

استخدام عکاس خانم در مجموعه شهربازی برای غرفه عکاسی.

مشهد امام رضا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی