آگهی استخدام منشی خانم در رستوران ایتالیایی

استخدام منشی خانم در رستوران ایتالیایی

1398-01-03

استخدام منشی خانم در رستوران ایتالیایی با ساعت کار 9 الی 23 و حقوق 2/200 م

استخدام منشی خانم در رستوران ایتالیایی با ساعت کار 9 الی 23 و حقوق 2/200 م

کرج هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی