آگهی استخدام کارمند در شرکتی خصوصی

استخدام کارمند در شرکتی خصوصی

1398-01-03

استخدام کارمند در شرکتی خصوصی با حقوق عالی در محدوده افسریه

استخدام کارمند در شرکتی خصوصی با حقوق عالی در محدوده افسریه

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی