آگهی استخدام نیروی اداری در شرکت معماری-دکوراسیون داخلی

استخدام نیروی اداری در شرکت معماری-دکوراسیون داخلی

1397-07-30

استخدام نیروی اداری در شرکت معماری-دکوراسیون داخلی 2 نفر نیروی خانم در صورت آشنا بودن به نرم افزار های تخصصی امتیاز محسوب میشود

استخدام نیروی اداری در شرکت معماری-دکوراسیون داخلی 2 نفر نیروی خانم در صورت آشنا بودن به نرم افزار های تخصصی امتیاز محسوب میشود

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی