آگهی استخدام گرافیست در شرکت تبلیغاتی

استخدام گرافیست در شرکت تبلیغاتی

1398-01-03

استخدام گرافیست در شرکت تبلیغاتی. اشنا به وورد و فتوشاپ. به صورت تمام وقت یا نیمه وقت

استخدام گرافیست در شرکت تبلیغاتی. اشنا به وورد و فتوشاپ. به صورت تمام وقت یا نیمه وقت

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی