آگهی استخدام منشی خانم در دفتری اداری

استخدام منشی خانم در دفتری اداری

1398-01-01

استخدام منشی خانم در دفتری اداری به صورت پاره وقت در محدوده پرند

استخدام منشی خانم در دفتری اداری به صورت پاره وقت در محدوده پرند

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی