آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-01-01

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر اداری و مناسب در محدوده تهرانپارس شرقی

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر اداری و مناسب در محدوده تهرانپارس شرقی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی