آگهی استخدام منشی اداری در شرکتی مجاز

استخدام منشی اداری در شرکتی مجاز

1398-01-01

استخدام منشی اداری در شرکتی مجاز به همراه اموزش برای افراد مبتدی در محیطی بسیار سالم در

استخدام منشی اداری در شرکتی مجاز به همراه اموزش برای افراد مبتدی در محیطی بسیار سالم در

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی