آگهی استخدام مسئول پذیرش مجموعه ورزشی

استخدام مسئول پذیرش مجموعه ورزشی

1397-07-30

استخدام مسئول پذیرش مجموعه ورزشی با ساعت کار عصر تا ساعت 24 محدوده پل رومی

استخدام مسئول پذیرش مجموعه ورزشی با ساعت کار عصر تا ساعت 24 محدوده پل رومی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی