آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی

1398-01-03

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی متعهد و منظم در محدوده قرچک

استخدام منشی خانم در یک شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی متعهد و منظم در محدوده قرچک

تهران قرچک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی