آگهی استخدام منشی خانم در دپارتمان املاک

استخدام منشی خانم در دپارتمان املاک

1398-01-01

استخدام منشی خانم در دپارتمان املاک با حقوق ثابت و مکفی به همراه پاداش

استخدام منشی خانم در دپارتمان املاک با حقوق ثابت و مکفی به همراه پاداش

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی