آگهی استخدام مژه کار در سالن زیبایی

استخدام مژه کار در سالن زیبایی

1398-01-01

استخدام مژه کار در سالن زیبایی. دارای رزومه و نمونه کار قوی .لطفا فقط نمونه کار و رزومه در واتسپ ارسال شود

استخدام مژه کار در سالن زیبایی. دارای رزومه و نمونه کار قوی .لطفا فقط نمونه کار و رزومه در واتسپ ارسال شود

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی