آگهی استخدام پیک موتوری در فست فود

استخدام پیک موتوری در فست فود

1398-01-01

استخدام دو نفر همکار پیک موتوری با ظاهری منظم جهت کار در فست فود با درآمدی مکفی

استخدام دو نفر همکار پیک موتوری با ظاهری منظم جهت کار در فست فود با درآمدی مکفی

مشهد هفت تیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی