آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-01-01

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری منظم جهت همکاری با درآمدی مکفی و ناهار

استخدام تعدادی پیک موتوری با ظاهری منظم جهت همکاری با درآمدی مکفی و ناهار

مشهد هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی