آگهی استخدام موتور سوار

استخدام موتور سوار

1398-01-01

استخدام تعدادی نیروی موتورسوار با ظاهری منظم جهت همکاری در رستوران با درامد خوب

استخدام تعدادی نیروی موتورسوار با ظاهری منظم جهت همکاری در رستوران با درامد خوب

اصفهان سیچان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی