آگهی استخدام فتوشاپ کار در دفتر چاپ

استخدام فتوشاپ کار در دفتر چاپ

1397-12-29

استخدام فتوشاپ کار در دفتر چاپ.مسلط به کورل . با شرایط عالی.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام فتوشاپ کار در دفتر چاپ.مسلط به کورل . با شرایط عالی.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

مشهد ابوطالب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی