آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1397-12-27

استخدام گرافیست در موسسه معتبر. با تسلط به تصویرسازی-موشن گرافیک-تبلیغات.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست در موسسه معتبر. با تسلط به تصویرسازی-موشن گرافیک-تبلیغات.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

مشهد فلسطین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی