آگهی استخدام دو نفر منشی خانم درشرکت ساختمانی

استخدام دو نفر منشی خانم درشرکت ساختمانی

1397-07-30

استخدام دو نفر منشی خانم درشرکت ساختمانی در محدوده مطهری با حقوق مناسب

استخدام دو نفر منشی خانم درشرکت ساختمانی در محدوده مطهری با حقوق مناسب

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی