آگهی استخدام راننده با وانت و نیسان

استخدام راننده با وانت و نیسان

1397-12-27

استخدام تعدادی راننده مجرب همراه با وانت و نیسان جهت همکاری با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده مجرب همراه با وانت و نیسان جهت همکاری با درآمدی رضایت بخش

کرج باغستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی