آگهی استخدام فتوشاپ کار در دفتر فنی چاپ

استخدام فتوشاپ کار در دفتر فنی چاپ

1397-12-27

استخدام فتوشاپ کار در دفتر فنی چاپ. مسلط به کورل - امور چاپ و آفیس.فقط افراد با تجربه تماس بگیرند

استخدام فتوشاپ کار در دفتر فنی چاپ. مسلط به کورل - امور چاپ و آفیس.فقط افراد با تجربه تماس بگیرند

تهران محمودیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی