آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز

1397-12-27

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز. با تسلط به react native- redux- android-git.لطفا نمونه کار و رزومه ارسال شودmohd.ghodsbin@gmail.com

استخدام برنامه نویس در شرکت مجاز. با تسلط به react native- redux- android-git.لطفا نمونه کار و رزومه ارسال شودmohd.ghodsbin@gmail.com

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی