آگهی استخدام گرافیست خانم در شرکت مجاز

استخدام گرافیست خانم در شرکت مجاز

1397-12-27

استخدام گرافیست خانم در شرکت مجاز. آشنا به کرل و فتوشاپ.

استخدام گرافیست خانم در شرکت مجاز. آشنا به کرل و فتوشاپ.

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی