آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تجاری بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت تجاری بازرگانی

1397-12-27

استخدام منشی خانم در شرکت تجاری بازرگانی با ساعت کار ۹ الی ۱۷ و حقوق ۲۵۰۰۰۰۰

استخدام منشی خانم در شرکت تجاری بازرگانی با ساعت کار ۹ الی ۱۷ و حقوق ۲۵۰۰۰۰۰

کرج جهانشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی