آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

1397-12-27

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با انگیزه کاری و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با انگیزه کاری و حقوق مکفی

مشهد مصلی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی