آگهی استخدام منشی آقا در دفتر اداری مهمانپذیر

استخدام منشی آقا در دفتر اداری مهمانپذیر

1397-12-27

استخدام منشی آقا در دفتر اداری مهمانپذیر با ساعت کار 8 الی 16 و حقوق 1/100 م

استخدام منشی آقا در دفتر اداری مهمانپذیر با ساعت کار 8 الی 16 و حقوق 1/100 م

مشهد امام رضا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی