آگهی استخدام بازیگر خانم در شرکت تبلیغاتی

استخدام بازیگر خانم در شرکت تبلیغاتی

1397-12-27

استخدام بازیگر خانم در شرکت تبلیغاتی جهت بازی در تیتراژهای موسیقی مجاز .لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام بازیگر خانم در شرکت تبلیغاتی جهت بازی در تیتراژهای موسیقی مجاز .لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

کرج شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی