آگهی استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی

1397-12-27

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی. حتی افراد مبتدی.تماس از 14 تا 18

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی. حتی افراد مبتدی.تماس از 14 تا 18

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی