آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات عروسی

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات عروسی

1397-12-27

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات عروسی با ظاهر آراسته و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات عروسی با ظاهر آراسته و حقوق مکفی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی