آگهی استخدام منشی خانم در یک موسسه معتبر

استخدام منشی خانم در یک موسسه معتبر

1397-12-27

استخدام منشی خانم در یک موسسه معتبر با ساعت کاری ٩ الی 16 و حقوق 2/100 م

استخدام منشی خانم در یک موسسه معتبر با ساعت کاری ٩ الی 16 و حقوق 2/100 م

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی