آگهی استخدام مربی طراحی لباس

استخدام مربی طراحی لباس

1397-12-27

استخدام مربی طراحی لباس دارای مدرک فنی و حرفه ای یا دانشگاهی . ساکن زرگان یا فرهنگیان

استخدام مربی طراحی لباس دارای مدرک فنی و حرفه ای یا دانشگاهی . ساکن زرگان یا فرهنگیان

اهواز زرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی