آگهی استخدام فروشنده آقا در مغازه های شرکت عطر ویکتوریا واقع

استخدام فروشنده آقا در مغازه های شرکت عطر ویکتوریا واقع

1397-07-30

استخدام تعدادی فروشنده آقا سن زیر 25 سال جهت کار در مغازه های شرکت عطر ویکتوریا واقع در بازار تبریز تمام وقت با حقوق بالا

استخدام تعدادی فروشنده آقا سن زیر 25 سال جهت کار در مغازه های شرکت عطر ویکتوریا واقع در بازار تبریز تمام وقت با حقوق بالا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی