آگهی استخدام منشی حسابدار پخش مرغ بنیامین

استخدام منشی حسابدار پخش مرغ بنیامین

1397-07-30

استخدام حسابدار منشی در شرکت پخش مرغ بنیامین ،دفتر شرکت بولوار رحمت بعد پل عابر پیاده سرسپاه،نبش کوچه 34طبقه دوم بیمه

استخدام حسابدار منشی در شرکت پخش مرغ بنیامین ،دفتر شرکت بولوار رحمت بعد پل عابر پیاده سرسپاه،نبش کوچه 34طبقه دوم بیمه

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی