آگهی استخدام مهندس شیمی در شرکت غیر دولتی

استخدام مهندس شیمی در شرکت غیر دولتی

1397-12-26

استخدام مهندس شیمی در شرکت غیر دولتی با تجربه مناسب در تولید پلاستیک و آبکاری

استخدام مهندس شیمی در شرکت غیر دولتی با تجربه مناسب در تولید پلاستیک و آبکاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی