آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی کامپیوتر

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی کامپیوتر

1397-12-26

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی کامپیوتر با ساعت کار 9 الی 18 به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی کامپیوتر با ساعت کار 9 الی 18 به همراه بیمه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی