آگهی استخدام منشی خانم در دفتر خدمات پس از فروش

استخدام منشی خانم در دفتر خدمات پس از فروش

1397-12-26

استخدام منشی خانم در دفتر خدمات پس از فروش با ساعت کار 8/30 الی 19 در محدوده بهارستان

استخدام منشی خانم در دفتر خدمات پس از فروش با ساعت کار 8/30 الی 19 در محدوده بهارستان

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی