آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در موسسه ای مجاز

استخدام منشی مدیرعامل خانم در موسسه ای مجاز

1397-12-26

استخدام منشی مدیرعامل خانم در موسسه ای مجاز با حقوق مناسب در محدوده شهرک غرب

استخدام منشی مدیرعامل خانم در موسسه ای مجاز با حقوق مناسب در محدوده شهرک غرب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی