آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

1397-12-26

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی