آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1397-12-26

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق 2 م در محیطی اداری جهت انجام امور دفتری

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با حقوق 2 م در محیطی اداری جهت انجام امور دفتری

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی