آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی بسیار معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی بسیار معتبر

1397-12-26

استخدام منشی خانم در شرکتی بسیار معتبر با ظاهری شیک و آراسته و حقوق عالی

استخدام منشی خانم در شرکتی بسیار معتبر با ظاهری شیک و آراسته و حقوق عالی

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی